zomervakantie 2018-2019

18 juli t/m 16 augustus

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2018 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaartvakantie 21 mei t/m 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

 

De medezeggenschapsraad heeft het rooster goedgekeurd.