Wij zijn groep 2!

Wij zijn een energieke en ontzettend enthousiaste groep met kleuters waaraan juf Rianne en juf Dineke les mogen geven.

‘Goedemorgen juf!’, jas en tas aan de kapstok en snel kijken wat je mag doen tijdens de inloop. Op woensdag, donderdag en vrijdag staan op de tafels de ontwikkelingsspellen gereed waaruit de kinderen kunnen kiezen. Op maandag en dinsdag liggen er allerlei boeken klaar en kunnen de kinderen lezen in de kring of samen met een tutor uit groep 7.
Dat is hoe het elke morgen gaat bij ons in de klas. Na de inloop gaan we in de kring. Tijd om de dag met God en elkaar te beginnen. We vertellen, zingen, bidden en luisteren elke dag naar een nieuw Bijbelverhaal. Een belangrijk en fijn moment van de dag.

Vervolgens gaan we spelen en werken. Inderdaad: spelen én werken, want dat gaat samen op.

Wij leren door te spelen!

Wij werken in thema’s, en vanuit het thema zijn de hoeken ingericht. De kinderen mogen zelf kiezen in welke hoek ze willen werken. Aan drie tafelgroepen worden werkjes waarbij instructie nodig is geknipt, geplakt, geverfd  en getekend. De leerkracht helpt tussendoor een kind of begeleidt een klein groepje.

Wij zijn dol op bewegen!

Na het fruit eten en voorlezen gaan we daarom ook lekker naar buiten. Na de frisse buitenlucht is het tijd voor een kringactiviteit, waarin we een reken- of taalspel doen met elkaar. Tellen, meten, betalen, maar ook rijmen, nieuwe letters en woorden leren…we ontdekken en leren van alles!

Gym hebben we van meester Stijn. Na de gymles doen we schrijfdans; we oefenen schrijfbewegingen in de lucht en op papier. Dit doen we meestal op muziek.

Muziek hebben we van juf Elsa. Vlak voor de muziekles oefenen we onze reken- of taalles nog een keer extra met bewegend leren. Dit kan ook een coöperatief spelletje zijn.

Tussen de middag eten we onze lunch samen en gaan daarna naar buiten om te spelen.

De middag starten we steeds met een andere les: Engels, rekenen, taal of de kanjertraining. Tijdens de kanjertraining leren we onszelf en elkaar beter kennen en oefenen we hoe we met elkaar om mogen gaan aan de hand van vier petten en dieren. Vervolgens is er tijd om nogmaals te spelen in de hoeken.

We kiezen digitaal!

We zijn betrokken bij het thema, op elkaar en genieten van alles wat we met elkaar doen en leren in de klas.