Wij zijn groep 2 en wij zijn een groep met 23 kinderen. Onze juffen heten juf Suzanna en juf Dineke.

’s Morgens komen wij de klas in. Natuurlijk hangen we eerst onze jas en tas keurig op. Dan gaan we naar onze werkplek en gaan we aan de slag met een puzzel of een spelletje. Als iedereen binnen is, dan gaan we in de kring. We praten eerst gezellig met elkaar over het weer, de datum of over iets leuks dat je aan de klas wilt vertellen. We zingen en luisteren naar ee
n verhaal uit de bijbel. Daarna gaan we aan het werk. We doen allerlei activiteiten over een thema. Bijvoorbeeld het thema: op de weg en op het water. We leren dan van alles over voertuigen, de garage, pech onder weg enz.
We spelen ook nog lekker buiten op het plein. Eten fruit en onze boterhammen. In de middag spelen we in de hoeken. En dan is het tijd om naar huis te gaan.
In groep 2 hebben we een lettermuur. Iedere twee weken leren we een nieuwe letter. We mogen dan allerlei spulletjes meenemen die met de letter beginnen. Die stoppen we in de muur.
Wij doen natuurlijk nog veel meer dingen zoals rekenen, gymmen met meester Stijn, kanjerlessen en iedere week hebben we Engels.
Groetjes van groep 2