Wij zijn de kinderen van groep 3. Een fijne, gezellige groep met 23 jongens en meisjes en twee juffen. Juf Rianne is er op maandag, juf Ingeborg op de andere dagen. Juf Maaike komt ons vaak helpen in de groep.
Elke dag luisteren we naar een mooi verhaal uit de bijbel en zingen we samen. We zijn ook druk bezig met het leren van een heleboel nieuwe dingen: letters, woorden en sommen. We kennen er al veel.

’s Middags werken we over leuke thema’s en daar tekenen en knutselen we dan van alles bij. We werken bijvoorbeeld over slakken, ons lijf, de egel of de ruimte.
We leren ook Engels en bij Kanjerles horen we het verhaal van een zeearend die probeert op een mus te lijken. Zo leren we hoe we samen een fijne groep kunnen zijn, waarin iedereen zich thuis voelt.

Werken op de chromebooks doen we graag. We oefenen lezen, rekenen, Engels en nog veel meer.
Spelen vinden we nog erg fijn, net als sporten in de gymzaal. We krijgen dan les van meester Stijn. We hebben ook zwemles in Omnium.
We zijn benieuwd wat we de rest van dit jaar nog gaan doen.