Welkom in groep 5

Wij zijn een leuke, hardwerkende groep van 25 kinderen. In de klas is het meestal erg gezellig en we leren veel van en met elkaar. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Regina er en juf Sonja is er op donderdag en vrijdag.

Elke ochtend starten we met lezen in een zelf gekozen leesboek. Daarna hebben we op dinsdag, woensdag en donderdag een verhaal uit de Bijbel.

In de ochtenden werken wij aan rekenen, spelling en  taal. ‘s Middags hebben we meestal vakken zoals:  aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek, Engels, schrijven, begrijpend, lezen, muziek en crea. We hebben allemaal een eigen chromebook en werken daar regelmatig op na onze taal en rekenlessen uit het boek. Naast het volle programma wisselen we de lessen af met leuke activiteiten, een denkspelletje of wat beweging en laten we natuurlijk ook niet vergeten dat we nog twee keer in de week gym hebben!

Dit is maar een korte indruk van de groep. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze klas! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom eens  kijken in onze groep