Groep 4 bestaat uit 27 kinderen. Op maandag tot en met woensdag staat juf Margriet voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Alinde.

Op maandag starten we met de weekopening in de hal of wij lezen een verhaal uit het boek Max en de klas van de kanjertraining. Samen praten we dan over wat er in de verhalen gebeurt en regelmatig herkennen we situaties bij onszelf of de ander. 

De rest van de week beginnen we de dag met zelfstandig lezen. Hierna horen we een verhaal uit de bijbel. In groep 4 starten de verhalen bij 1 Samuel. Op vrijdag is de verwerking in het werkboek van Levend water. We oefenen het weeklied, en zingen liederen die we al kennen.

De eerste 10 weken van het schooljaar hebben we zwemles. Daarnaast gymmen we één keer in de week. Als de zwemlessen afgelopen zijn krijgen we twee keer per week gymles.

Onze rekenmethode heet Getal en Ruimte junior. We hebben een leerwerkboek maar leren ook de sommen door te bewegen in de klas, de hal of buiten. Ieder kind heeft ook een eigen chromebook waar we sommen op kunnen oefenen. Dit is ook leuk en leerzaam. 

Bij spelling-op-maat leren we hoe we woorden moeten schrijven. Dit doen we in ons werkboek, op oefenbladen en regelmatig op de chromebooks. Bij het dictee zien we welke woorden al goed gaan en welke we nog blijven oefenen. We oefenen ook regelmatig buiten met spelling woorden door een ren- of wandel dictee. Dan werken we niet in ons werkboek, maar schrijven we de woorden met stoepkrijt op het plein of in een bewegend leren schriftje. 

Met de methode Naut-Meander-Brandaan gaan we Thematisch werken. Het is altijd leuk om de video’s te zien waarin deze 3 kinderen van alles beleven. Naut houdt van de natuur, Meander van landen in de wereld, Brandaan is gek op alles van vroeger. Samen praten we over het onderwerp en de kinderen mogen altijd materiaal meenemen van huis. De verwerking doen we in ons werkboek. Ook een uitstapje of een creatieve verwerking zullen we regelmatig gaan doen.

Bij Schrijven leren we de hoofdletters. Handvaardigheid, tekenen, Engels, Muziek en Verkeer doen we in de middaguren. 

We zitten echt niet stil in groep 4. 🙂 

Wat we missen in deze tijd is de maandsluiting, een toneelstukje oefenen en uitvoeren voor de hele school en ouders is toch altijd weer een hoogtepunt. We hopen dat we daar snel weer mee kunnen beginnen.

Groetjes,

De juffen van groep 4