Groep 4a bestaat uit 20 kinderen. Op maandag tot en met woensdag staat juf Margriet voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Alinde.

Op maandag starten we met de weekopening in de hal of wij lezen een verhaal uit het boek Max en de klas van de kanjertraining. Samen praten we dan over wat er in de verhalen gebeurt en regelmatig herkennen we situaties bij onszelf of de ander. Aan het eind van deze dag hebben we zwemles. Ook gaan we aan het eind van deze dag zwemmen met alle kinderen van groep 4. De rest van de week beginnen we de dag met zelfstandig lezen. Hierna horen we een verhaal uit de bijbel. In groep 4 starten de verhalen bij 1 Samuel. Op vrijdag is de verwerking in het werkboek van Levend water. We oefenen het weeklied, en zingen liederen die we al kennen.

Onze rekenmethode heet Rekenrijk, dit leren wij dit jaar:

-Oriëntatie in getallengebied tot 100 = waar ligt 59 op de getallenlijn
-Automatiseren + en – tot 20
-Rekenen tot 100 = basisstrategie, later verschillende handige rekenstrategieën
-Van rekenen met sprongen naar vermenigvuldigen:
-Begripsvorming = wat doe je nu eigenlijk
-Aanleren strategieën = 1x meer/1x minder/dubbele
-Memoriseren van de tafels
-Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen in contexten = van verhaal/plaatje naar rekentaal
-Meten: meters en centimeters
-Vergelijken van gewichten met handen of balansweegschaal
-Meetkunde: nabouwen plattegronden en mozaïeken
-Tijd: uren, halve uren, kwartieren, 10/5 voor of over
-Tijdsduur tussen twee tijdstippen
-Geld: welk papiergeld en munten zijn er, geld tellen

Zijn we klaar in ons werkboek dan kunnen we kiezen uit een Allerleiboek, rekenspel samen of alleen, i-pad, chromebook.

Onze taalmethode heet Taal-op-maat, dit leren wij dit jaar:

 1. wat is een zin? in een zin staat wie iets doet en wat hij of zij doet
 2. een lange zin maken
 3. tegenstellingen
 4. samengestelde woorden
 5. werkwoorden; dit vertelt in een zin wat iemand of iets doet
 6. een lange zin maken
 7. een zin maken met … maar
 8. alfabet
 9. verkleinwoorden
 10. lidwoorden en zelfstandige naamwoorden
 11. volgorde in de tijd
 12. enkelvoud en meervoud
 13. interpunctie
 14. klinkers en medeklinkers

Bij spelling-op-maat leren we hoe we woorden moeten schrijven. Dit doen we in ons werkboek, op oefenbladen en regelmatig op de computer/chromebooks. Bij het dictee zien we welke woorden al goed gaan en welke we nog blijven oefenen.

Met de methode Naut-Meander-Brandaan gaan we Thematisch werken. Het is altijd leuk om de video’s te zien waarin deze 3 kinderen van alles beleven. Samen praten we over het onderwerp en de kinderen mogen altijd materiaal meenemen van huis. De verwerking doen we in ons werkboek. Ook een uitstapje of een creatieve verwerking zullen we regelmatig gaan doen.

Bij Schrijven leren we de hoofdletters. Handvaardigheid doen we met groep 4a en 4b samen; een paar weken achter elkaar met verschillende activiteiten. Ook leren we Engels, woorden en korte zinnen. Steeds komen de geleerde woorden weer terug zodat we ze goed onthouden.

Op dinsdag hoort u vrolijke muziek in onze groep bij de Muzieklessen van juf Elsa.

Op vrijdagmiddag komt Biologie/ /Verkeer bij toerbeurt aanbod. Aan het eind van de dag zijn wij flink in beweging bij Gym. Meester Stijn bedenkt elke week weer uitdagende spellen/oefeningen.
Eén keer in de maand is er een maandsluiting, een moment dat we samen met de andere groepen beleven.

De pauze is een belangrijk moment om te ontspannen, maar ook tussendoor nemen we daar regelmatig tijd voor met bijv. een mop/raadsel/bewegingsspelletje/spel op het digibord.