In groep 7 krijgen we les van juf Suzanne en juf Paulina.

Voor een goed klimaat geven we weer kanjerlessen. Ook voor thuis helpt het goed om de “witte, gele, zwarte en rode petten methode” te gebruiken…. Via  PBS (Positive Behavior Support) proberen we positief gedrag te stimuleren! We hebben een klasse contract opgesteld waarop afspraken staan om fijn met elkaar om te gaan!

Bijbelonderwijs.

Ook in groep  7 gebruiken we  “Levend Water”. We zijn dit schooljaar gestart bij de Richterentijd. Vrijdag werken we in een werkboek. Voor vrijdags is er huiswerk (maken/leren) dat op school wordt getoetst. De kinderen hebben dan hun werkboek Levend Water nodig. (graag meenemen in elastomap!) Net als vorig jaar leren we elke week een Weeklied volgens de schoolkalender. Op school zingen we het weeklied geregeld, maar misschien zingt u het thuis na afloop van de maaltijd ook?

Voor rekenen werken we met een Chromebook via Snappet. We volgen wel de opbouw van  de methode Rekenrijk. Dit jaar leren we rekenen met nog weer hogere getallen. Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken/procenten. Ook is er aandacht voor meten, tijd en geld. Het blijft van groot belang om de basisvaardigheden van snel kunnen optellen/aftrekken en de tafels van vermenigvuldiging vlot te kunnen/kennen! Er zijn ook leuke oefensite’s of computerprogramma’s om thuis mee te trainen!

De taal-/spellingmethode heet Taal op Maat/Spelling op Maat. Met taal werken we met het boek/schrift/werkboek. Voor spelling gebruiken we naast het werkboek ook weer de Chromebook. De spellingsregels staan in een handig boekje; het spellingsmaatje!

Dit schooljaar geven we ook heel veel aandacht aan de werkwoordspelling. Hiervoor maken we elke week als huiswerk een paar blz.’s van een oefenboekje over werkwoorden.

Via spellingoefenen.nl kunnen we elke dag trainen met lastige spellingwoorden! Ook thuis kan dat…we hebben een eigen inlog!

HGW (HandelingsGericht Werken). Voor bovenstaande vakken werken we handelingsgericht. We bekijken op welk niveau een kind zit en proberen daarbij aan te sluiten en voldoende uitdaging te bieden om te ontwikkelen. We werken in 3 niveaugroepen (groen, wit, oranje). Bij het werken via een Chromebook stelt deze zich (bij voldoende data) ook zelf in op het juiste niveau. Zo kan er extra oefenstof worden aangeboden of juist versneld door de stof worden gegaan, zodat er tijd is voor uitdagender werk, bijv. met de oranje map of via de projectgroep.

Andere vakken in de klas:

Bij Thematisch werken (natuuronderwijs/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) werken we met de methode Naut, Meander en Brandaan. We wisselen de vakken af en zijn ongeveer 3 weken met één thema bezig.  Na elk thema komt het werkboekje mee naar huis om te leren voor de toets die we de week daarna maken op school!

De topografie van de Meander Methode toetsen we apart, zodat er voldoende tijd is om deze te leren.

Verkeer: De Methode waar we mee werken is “Klaar….over”. Ook hierbij gebruiken we het digibord. Het werkboek is ook te zien op het digibord en zo is het voor de kinderen goed te volgen.

In groep 7 hebben we ook het theoretisch en praktisch verkeersexamen! Hiervoor trainen we hard om de benodigde kennis te hebben, ook via een oefensite van VVN.

Het praktisch fietsexamen vindt halverwege het schooljaar plaats en hiervoor vragen we ook wat ouderhulp.

Voor de andere creatieve vakken (handvaardigheid en tekenen) werken we niet volgens methode, maar aan zelfbedachte werkstukken. Bij handvaardigheid/crea werken we in verschillende groepen via een circuit.

Op maandag en donderdag hebben de kinderen sport. Het is daarvoor nodig dat ze hun gymtas bij zich hebben, anders mag er helaas niet worden mee gesport.

We krijgen les van meester Stijn Schenau en enkele cios-studenten.

Voor sociaal emotionele ontwikkeling hebben we elke dag aandacht, bijv. verschillen tussen kinderen en hun talenten. Er is dan aandacht voor verschillende emoties, omgaan met elkaar, verplaatsen in de ander, benoemen wat je goed kunt en wat de ander goed kan, hulp vragen aan elkaar. Ook praten we dan over het geven van complimenten.

Via Wonderlijk gemaakt geven we seksuele vorming via een christelijke visie. Thema’s die aan de orde komen zijn: Woordgebruik, de groei van je lichaam.  Af en toe hebben we een klasse-vergadering a.d.h.v. de methode “Goed van Start”. Hierin kunnen we zaken bespreken die in onze groep al goed gaan of juist wat beter kunnen! Zo hebben we samen mooie werk- en omgangsafspraken bedacht die we op het ’contract’ gaan zetten.

We hanteren structuur. Dat betekent veiligheid=weten waar je aan toe bent. Zo hebben we het dagprogramma op het bord m.b.v. picto’s. Ook de vaste werkplekken, klasse-afspraken en vaste klaar-afspraken geven overzicht en structuur.

De werkdagen van Suzanne van Gilst zijn maandag, dinsdag en woensdag, Paulina de Vries werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. De woensdagen werken we om de week. Verantwoordelijkheid over de groep dragen we beide,  maar vaak voert één van ons het oudergesprek. Als leerkrachten hebben we elke werkdag contact met elkaar over de kinderen en het werk in de groep. Bij een mailtje is het fijn als u de andere leerkracht cc’t.

Door het jaar heen lopen er soms Pabo studenten of onderwijsassistenten in opleiding bij ons stage.

Heel graag hebben we een open communicatie met u als ouders. Als er wat is, trekt u dan a.u.b. aan de bel! Uiteraard zijn er de vaste momenten om ons te spreken, maar mocht het eerder nodig zijn, maak dan gerust een afspraak voor een gesprek!

En loopt u gerust voor of na schooltijd eens binnen in de groep! De kinderen vinden het ook heel leuk om hun werk te laten zien….