Belangrijke informatie uit groep 7!

In groep 7 krijgen we les van juf Suzanne en juf Paulina.

 

Voor een goed klimaat geven we weer kanjerlessen. Ook voor thuis helpt het goed om de “witte, gele, zwarte en rode petten methode” te gebruiken…. Via  PBS (Positive Behavior Support) proberen we positief gedrag te stimuleren! We hebben een klasse contract opgesteld waarop afspraken staan om fijn met elkaar om te gaan!

 

Bijbelonderwijs.

Ook in groep  7 gebruiken we  “Levend Water”. We zijn dit schooljaar gestart bij de Richterentijd. Vrijdag werken we in een werkboek. Voor vrijdags is er huiswerk (maken/leren) dat op school wordt getoetst. De kinderen hebben dan hun werkboek Levend Water nodig. (graag meenemen in elastomap!) Net als vorig jaar leren we elke week een Weeklied volgens de schoolkalender. Op school zingen we het weeklied geregeld, maar misschien zingt u het thuis na afloop van de maaltijd ook?

Voor rekenen werken we met de tablet via Snappet. We volgen wel de opbouw van  de methode Rekenrijk. Dit jaar leren we rekenen met nog weer hogere getallen. Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken/procenten. Ook is er aandacht voor meten, tijd en geld. Het blijft van groot belang om de basisvaardigheden van snel kunnen optellen/aftrekken en de tafels van vermenigvuldiging vlot te kunnen/kennen! Er zijn ook leuke oefensite’s of computerprogramma’s om thuis mee te trainen!!

 

De taal-/spellingmethode heet Taal op Maat/Spelling op Maat. Met taal werken we met het boek/schrift/werkboek. Voor spelling gebruiken we ook weer de tablet. De spellingsregels staan in een handig boekje; het spellingsmaatje!

Dit schooljaar geven we ook heel veel aandacht aan de werkwoordspelling. Hiervoor maken we elke week als huiswerk een paar blz.’s van een oefenboekje over werkwoorden.

Via bloon.nl kunnen we elke dag trainen met lastige spellingwoorden! Ook thuis kan dat…we hebben een eigen inlog!

HGW (HandelingsGericht Werken). Voor bovenstaande vakken werken we handelingsgericht. We bekijken op welk niveau een kind zit en proberen daarbij aan te sluiten en voldoende uitdaging te bieden om te ontwikkelen. We werken in 3 niveaugroepen (groen, wit, oranje). Bij het werken via de tablet stelt deze zich (bij voldoende data) ook zelf in op het juiste niveau. Zo kan er extra oefenstof worden aangeboden of juist versneld door de stof worden gegaan, zodat er tijd is voor uitdagender werk, bijv. met de oranje map of via de projectgroep.

Andere vakken in de klas:

Bij Thematisch werken (natuuronderwijs/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) werken we met de methode Naut, Meander en Brandaan. We wisselen de vakken af en zijn ongeveer 3 weken met één thema bezig.  Na elk thema komt het werkboekje mee naar huis om te leren voor de toets die we de week daarna maken op school!

De topografie die in de methode Meander zit, hoeven de kinderen niet uit het hoofd te kennen, maar wel te kunnen opzoeken in de atlas bij de toets.

We leren de topografie namelijk via de methode Geobas!

Topografie: In groep 7 zullen we de topografie van Europa leren! Via topomania.net kunt u de juiste kaart opzoeken en kan uw kind zichzelf makkelijk overhoren!

Verkeer: De Methode waar we mee werken is “Klaar….over”. Ook hierbij gebruiken we het digibord. Dat is erg leuk! Vaak kunnen we de les beginnen met een filmpje over het betreffende onderwerp. Het werkboek is ook te zien op het digibord en zo is het voor de kinderen goed te volgen.

In groep 7 hebben we ook het theoretisch en praktisch verkeersexamen! Hiervoor trainen we hard om de benodigde kennis te hebben, ook via een oefensite van VVN.

Het praktisch fietsexamen vindt halverwege het schooljaar plaats en hiervoor vragen we ook wat ouderhulp.

Voor de andere creatieve vakken (handvaardigheid en tekenen) werken we niet volgens methode, maar aan zelfbedachte werkstukken. Bij handvaardigheid/crea werken we in verschillende groepen via een circuit. Hiervoor kunnen we (groot)ouderhulp gebruiken op dinsdags van ongeveer 13.45-15.00 uur.

Op maandag hebben de kinderen sport. Het is daarvoor nodig dat ze hun gymtas bij zich hebben, anders mag er helaas niet worden mee gesport.

We krijgen les van meester Stijn Schenau en enkele cios-studenten.

Voor sociaal emotionele ontwikkeling hebben we elke dag aandacht, bijv. verschillen tussen kinderen en hun talenten. Er is dan aandacht voor verschillende emoties, omgaan met elkaar, verplaatsen in de ander, benoemen wat je goed kunt en wat de ander goed kan, hulp vragen aan elkaar. Ook praten we dan over het geven van complimenten.

Via Wonderlijk gemaakt geven we seksuele vorming via een christelijke visie. Thema’s die aan de orde komen zijn: Woordgebruik, de groei van je lichaam.  Af en toe hebben we een klasse-vergadering a.d.h.v. de methode “Goed van Start”. Hierin kunnen we zaken bespreken die in onze groep al goed gaan of juist wat beter kunnen! Zo hebben we samen mooie werk- en omgangsafspraken bedacht die we op het ’contract’ gaan zetten.

We hanteren structuur. Dat betekent veiligheid=weten waar je aan toe bent. Zo hebben we het dagprogramma op het bord m.b.v. picto’s. Ook de vaste werkplekken, klasse-afspraken en vaste klaar-afspraken geven overzicht en structuur.

De werkdagen van Suzanne van Gilst zijn maandag en dinsdag. Alinde Hamelink werkt op woensdag t/m vrijdag. Verantwoordelijkheid over de groep dragen we beide,  maar vaak voert één van ons het oudergesprek. Als leerkrachten hebben we elke werkdag contact met elkaar over de kinderen en het werk in de groep. Bij een mailtje is het fijn als u de andere leerkracht cc’t.

Door het schooljaar heen hebben we verschillende onderwijsassistentes in opleiding en pabo-stagiaires in de groep. Dit jaar zijn dat Eleonora Marijs (oa), Noa Faber (oa) en Hannah Hirdes (pabo)

Heel graag hebben we een open communicatie met u als ouders. Als er wat is, trekt u dan a.u.b. aan de bel! Uiteraard zijn er de vaste momenten om ons te spreken, maar mocht het eerder nodig zijn, maak dan gerust een afspraak voor een gesprek!

En loopt u gerust voor of na schooltijd eens binnen in de groep! De kinderen vinden het ook heel leuk om hun werk te laten zien…..

We hopen op een prettige samenwerking dit schooljaar!

 

Vraag nooit meer “Hoe was het op school?”, maar gebruik één van onderstaande alternatieve vragen:

1.Wat heb je deze middag gegeten?
2. Heb je iemand gezien die in zijn neus peuterde?
3. Welke spelletjes speelde je in de pauze?
4. Wat is het grappigste dat vandaag is gebeurd?
5. Heeft iemand iets leuks voor je gedaan?
6.Wat was het mooiste dat je voor iemand anders hebt gedaan?
7. Wie heeft je vandaag aan het lachen gebracht?
8. Welke leraren zouden een aanval van zombies overleven? Waarom?
9. Welke nieuwe feiten heb je vandaag geleerd?
10. Wie had de lekkerste dingen in zijn brooddoos? Wat was het?
11.Wat heeft je vandaag uitgedaagd?
12. Als de school een pretparkattractie was, welke attractie zou het dan zijn?
13. Hoeveel punten scoorde deze schooldag vandaag op tien? Waarom?
14. Als je voor een dag leraar mocht zijn, wat zou je je klasgenoten leren?
15. Wie van je klasgenoten zou het best dienen als leraar? Waarom?
16.Heeft iemand je vandaag geërgerd? Waarom?
17. Met wie wil je vrienden worden, maar is het nog niet gelukt. Waarom niet?
18. Wat is de belangrijkste regel van je leraar?
19. Wat is het hipste om te doen tijdens de speeltijd?
20. Doet je leraar je denken aan iemand anders die je kent? Op welke manier?
21.Zeg me eens wat je vandaag geleerd hebt van een vriend?
22. Stel: aliens kwamen drie kinderen ontvoeren op school, wie zouden ze mogen meenemen? Waarom?
23. Wat heb je vandaag gedaan dat behulpzaam was?
24. Wanneer voelde jij je trots vandaag?
25. Welke regel was vandaag het moeilijkst om te volgen?
26.Wat hoop je te leren voor het schooljaar voorbij is?
27. Wie van je klasgenoten heeft het tegenovergestelde van jouw karakter?
28. Welke plek op school is het leukst?
29. Welk talent op de speelplaats wil je dit jaar beheersen?
30. Heeft iemand in je klas moeite om zich aan de regels te houden?