Wij zijn de leuke groep 8 !

Onze klas is de open klas boven in unit 3. U kunt bij ons zo in- en uitlopen, want op de deur kloppen kan niet.

Groep 8 is een bijzonder jaar. Het laatste jaar en dus zijn er best wat bijzondere dingen die we dit jaar alleen in onze groep doen.

We gingen aan het begin van het schooljaar met elkaar op kamp. Een bijzonder leuke manier om elkaar nog beter – of voor het eerst – te leren kennen. Om met elkaar een band te bouwen waarop we de rest van dit schooljaar verder kunnen.

We hebben in april de Cito-eindtoets. Daarop kunnen we laten zien wat we in alle jaren op de Wingerd hebben geleerd.

Aan het eind van dit schooljaar willen we op een knallende manier afscheid nemen met de eindmusical op een afscheidsavond waar alle ouders, opa’s, oma’s en familieleden bij mogen zijn.

Elke dag staan we stil  voor God. Dat doen we door met elkaar te bidden, danken , zingen en naar verhalen uit de Bijbel te luisteren.

Verder werken we natuurlijk elke dag hard aan de  vakken die we eigenlijk elke dag hebben; rekenen, spelling en taal.

’s Middags leren we afwisselend vakken als Engels, begrijpend lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs. We maken daarbij ook presentaties voor elkaar, zodat we ook van elkaar kunnen leren.

Ook is er aandacht voor Mediawijsheid,  omgaan met elkaar (Kanjertraining), burgerschap en wonderlijk gemaakt.

U bent van harte welkom.

Als we hard aan het werk zijn , werken we graag door.  Maar loopt u verder gerust eens bij ons binnen.