De Wingerd is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven vanuit Bijbelse overtuiging. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. De Bijbel is onze bron in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s, ouders en anderen.

 

De Wingerd

 1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
 2. geeft uitstekend onderwijs en heeft een duidelijke visie.
 3. heeft een lerende cultuur
 4. heeft een open en veilig schoolklimaat
 5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert De Wingerd samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Hoe zijn deze waarden zichtbaar in onze school?

 • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed
 • Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel  leren kennen
 • In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten
 • We werken met de methode Levend Water
 • Het zingen met de kinderen van bijbelliederen, psalmen, gezangen en opwekkingsliederen
 • Elke week een weekopening
 • Onze school geeft aandacht aan vieringen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart
 • Dagelijks werken we aan goed gedrag van kinderen, ouders en medewerkers
 • We werken methodisch aan goed gedrag met de Kanjertraining, Goed van start en Positive Behavior Support
 • Samen werken we aan een fijne en veilige sfeer op school
 • Fouten maken mag, ze zijn bespreekbaar en we willen er graag van leren!
 • Gastvrijheid en vriendelijkheid hebben we hoog in ons vaandel staan