De Wingerd is een basisschool met een duidelijke Bijbelgetrouwe identiteit. We bieden een inspirerende en rijke leeromgeving aan kinderen, daarom is ons onderwijs kwalitatief goed en eigentijds.
We vinden het belangrijk te werken aan een positieve uitstraling naar onze omgeving.We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van en de samenwerking met de ouders.