Ouders als educatieve partners

De Wingerd

Onze school ziet ouders als educatieve partners:
een goede ontwikkeling van kinderen ontstaat als ouders en school goed samenwerken!

We doen dat op verschillende manieren door ouders bij de school te betrekken:

 • een groepsinformatieavond in september
 • persoonlijke gesprekken op school over de ontwikkeling van het kind
 • het ouderportaal, waar ouders via de website van Parnassys resultaten
  van hun kind kunnen inzien
 • open lesmorgens
 • een twee-wekelijkse nieuwsbrief: De Pers
 • Parro, voor direct contact met de leerkracht
 • koffiemorgens: gesprekken met de directeur over schoolbeleid
 • de identiteitscommissie
 • de medezeggenschapsraad

Ouderbetrokkenheid

We zijn op De Wingerd gestart met het verandertraject Ouderbetrokkenheid 3.0. In samenwerking met begeleidingsdienst CPS werken we er aan om als school en ouders samen het beste te zoeken voor de kinderen en de school.

In november 2017 hebben we een ouderbetrokkenheid en -tevredenheid meting uitgezet. Het rapport daarvan vindt u hier. Dit rapport is in het team en in de MR van onze school besproken. We gebruiken de adviezen uit dit rapport bij onze verbeterplannen en dit wordt ook meegenomen in de acties die we in het traject Ouderbetrokkenheid 3.0 gaan uitvoeren.