De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met de beleid- en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheid. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Waar gaan we voor: Wij zijn een MR, die de belangen behartigt van de kinderen en het personeel van de Gereformeerde Basisschool ‘de Wingerd’, deel van LEV-WN.

De Wingerd is een christelijke basisschool, waar de Bijbel en een christelijke levensstijl actief worden uitgedragen. In de MR willen wij vanuit onze christelijke grondhouding omgaan met de onderwerpen die wij bespreken.

Waar staan we voor: Wij streven ernaar om herkenbaar te zijn voor onze achterban en het bevoegd gezag. We werken:

 • doelgericht en kundig;
 • betrokken en met bewogenheid;
 • door kwaliteit te waarborgen;
 • door middel van transparante communicatie;
 • positief kritisch en willen proactief zijn.

 

Verdere informatie en hoe we dit willen doen, vindt u in ons activiteitenplan dat we in het schooljaar van 2016/2017 hebben opgesteld.

We stellen ons voor:

De MR bestaat uit zes leden: drie leden vanuit de oudergeleding, drie leden vanuit het team.

Oudergeleding:

 • Jessica Paul (moeder van schoolgaande kinderen Rachel, Markus, Nathan en Eva-Anna), voorzitter;
 • Rebekka van Dongen (moeder van schoolgaande kinderen Levi, Ezra en Lukas).
 • Stefan Houweling (vader van de schoolgaande kinderen Melvin, Stan en Lieve).

Teamgeleding:

 • Alinde Hamelink
 • Ingeborg Bakker (secretaris)
 • René de Kok

 

Vergaderdata 2017/2018

 • Donderdag 21-09
 • Donderdag 16-11
 • Donderdag 18-01
 • Donderdag 08-03
 • Donderdag 17-05
 • Donderdag 21-06

Doorgaans vinden de vergaderingen plaats in de teamruimte van de school, aanvang 19.30 uur (tenzij anders vermeld). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen vragen we u om zich s.v.p. 24 uur van te voren aan te melden bij de voorzitter van de MR, mrdewingerd@levwn.nl

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u vragen en/of opmerkingen kwijt? óf heeft u een goed idee voor de MR? Dat kan op diverse manieren:

 1. U maakt gebruik van ons inloopspreekuur;

Voor het schooljaar 2017/2018 zullen deze plaatsvinden op woendagmorgen om 08.45 uur. Data volgt nog.

 1. U stuurt de MR een mail: mrdewingerd@levwn.nl
 2. U spreekt één van de leden van de MR aan.

 

Reglementen en Overige informatie:

 Activiteitenplan:

Activiteitenplan2016-2019

Reglement MR:

2016-2018Reglement_MR_PO

Huishoudelijk reglement:

2016-2018Huishoudelijkreglement

Jaarverslag 2016/2017:

jaarverslag 2016-2017