De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met de beleid- en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheid. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Waar gaan we voor: Wij zijn een MR, die de belangen behartigt van de kinderen en het personeel van basisschool ‘de Wingerd’, deel van LEV-WN.

De Wingerd is een christelijke basisschool, waar de Bijbel en een christelijke levensstijl actief worden uitgedragen. In de MR willen wij vanuit onze christelijke grondhouding omgaan met de onderwerpen die wij bespreken.

Waar staan we voor: Wij streven ernaar om herkenbaar te zijn voor onze achterban en het bevoegd gezag. We werken:

 • doelgericht en kundig;
 • betrokken en met bewogenheid;
 • door kwaliteit te waarborgen;
 • door middel van transparante communicatie;
 • positief kritisch en willen proactief zijn.

 

Verdere informatie en hoe we dit willen doen, vindt u in ons activiteitenplan dat we in het schooljaar van 2016/2017 hebben opgesteld.

We stellen ons voor:

De MR bestaat uit zes leden: drie leden vanuit de oudergeleding, drie leden vanuit het team.

Oudergeleding:

 • Marjolein Faasse;
 • Nellianne van Schaik;
 • Bertram Wezenberg;

Teamgeleding:

 • Regina Ruis;
 • Dineke de Hond;
 • Paulina de Vries( secretaris);

 

Vergaderdata 2022/2023:

03-10-2022

12-12-2022

13-03-2023

12-06-2023

 

Doorgaans vinden de vergaderingen plaats in de teamruimte van de school, aanvang 19.30 uur (tenzij anders vermeld). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen vragen we u om zich s.v.p. 24 uur van te voren aan te melden bij de voorzitter van de MR, mrdewingerd@levwn.nl

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u vragen en/of opmerkingen kwijt? óf heeft u een goed idee voor de MR? Dat kan op deze manieren:

 

1. U stuurt de MR een mail: mrdewingerd@levwn.nl

2. U spreekt één van de leden van de MR aan.

 

Reglementen en Overige informatie:

 Reglement MR:

Reglement MR Primair Onderwijs

Huishoudelijk reglement:

Huishoudelijk reglement

Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag 2021-2022