SchoolondersteuningsprofielDe school beschikt over een School Ondersteuningsplan. Dit is in samenwerking met alle
LEV-WN scholen opgesteld. In de regio is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband O3. Vraagt u er ook gerust de leerkracht naar. Er wordt ook samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

In het ondersteuningsplan staan de procedures beschreven die de school volgt om eventuele problemen bij leerlingen te signaleren, diagnosticeren en te behandelen. Het uitgangspunt van de school is dat kinderen die extra zorg nodig hebben die zorg in de eigen groep te geven. De intern begeleider gaat samen met ouders en de groepsleerkracht na welke mogelijkheden er zijn en wat de juiste aanpak is.

Het School Ondersteuningsplan ligt op school ter inzage. U kunt het bestand ook lezen c.q. downloaden via
deze link Schoolondersteuningsprofiel De Wingerd