TuSsendOor

thumb_DSC02867_1024De leerlingen eten tussen de middag onder toezicht van de groepsleerkracht. Het resterende deel van de middagpauze staan ze onder toezicht van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Ouders die hun kind(eren) laten deelnemen aan de TSO worden verwacht een 6 tot 8 keer per jaar pleinwacht te lopen van 12.00 tot 12.45 uur. Ook wordt een kleine financiële bijdrage per kind gevraagd.

De TSO wordt geregeld door de TSO-coördinator en valt onder de verantwoordelijkheid van de school. U kunt de coördinator bereiken via wingerdtso@levwn.nl. Aan de TSO zijn kosten verbonden: ouders die deelnemen aan de pleinwachtregeling betalen een bijdrage van € 30,- voor 1 kind,  € 50,- voor 2 kinderen en € 60,- voor drie kinderen.

Als ouders niet meedoen aan de pleinwacht-beurten kunnen zij dit afkopen voor € 100,- per jaar. De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks door de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Desgewenst kunnen kinderen ook thuis eten.